O NÁS

 

Naša ambulancia poskytuje služby v oblasti dopravnej psychológie.  Jedná sa o vyšetrenia psychickej spôsobilosti pre vodičov a žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia a tiež odborné psychologické poradenstvo pre vodičov s odobratým vodičským preukazom.

PhDr. Jana Grešová

 

Je absolventkou jednoodborového štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Krátko po ukončení vysokoškolského štúdia zložila rigoróznu skúšku a zamestnala sa v zdravotníctve, spočiatku na úseku detských kolektívnych zariadení (jasle, detský domov, rehabilitačný stacionár) a od roku 1986 aj v ambulancii detskej psychiatrie ako detský psychológ. Neskôr začala pracovať aj s dospelou populáciou. Od roku 1996 (po vykonaní atestácie z odboru klinická psychológia) vykonáva samostatnú ambulantnú prax – spočiatku v odbore klinická psychológia a neskôr po absolvovaní niekoľkoročného výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii aj v odbore psychoterapia. Absolvovaním certifikačnej prípravy rozšírila svoju prax aj o odbor dopravnej psychológie a špecializačným štúdiom o pracovno organizačnú psychológiu.

Mgr. Martina Lichnerová

 

Ukončila jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2008 do 2022 pracovala v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na Oddelení klinickej psychológie a zároveň v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie. V roku 2014 ukončila špecializačné štúdium atestáciou z klinickej psychológie a následne v roku 2016 certifikačné štúdium v dopravnej psychológii. Absolvovala sebaskúsenostnú časť psychoterapeutického výcviku v koncentratívno-pohybovej terapii a v roku 2022 ukončila psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii. V roku 2018 absolvovala výcvik v Sindelar terapii a je Sindelar trénerkou.