PORADENSTVO PRI ODOBRATÍ

VODIČSKÉHO PREUKAZU

Je jedným zo základných podmienok na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za priestupok alebo trestný čin vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva. Prebieha formou štyroch skupinových stretnutí v trvaní troch vyučovacích hodín v priebehu približne jedného mesiaca a záverečného individuálneho pohovoru.

 

 

NEZABUDNITE

Odbornému poradenstvu predchádza povinné psychiatrické vyšetrenie, ktoré vám môžeme sprostredkovať v psychiatrickej ambulancii priamo v budove nášho zdravotného strediska.

PSYCHOTESTY PRE VODIČOV

Vyšetrenia psychickej spôsobilosti pre žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia a vodičov pravidelne sa podrobujúcich vyšetreniu psychickej spôsobilosti C,CE,C1,C1E a D,DE,D1,D1E. Tiež psychologické vyšetrenia skupín B1, B (zasielateľstvo, taxislužba, poskytovanie poštových služieb).

 

Na psychotesty je vhodné prísť oddýchnutý, nezabudnite si so sebou priniesť okuliare a vodičský preukaz.

PSYCHOTESTY PRE SKUPINY:

B

C,CE,C1,C1E

D,DE,D1,D1E

BEZ ZBYTOČNÉHO ČAKANIA

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pridelíme ihneď voľný termín a pokiaľ nie sú výsledky sporné, posudok vám vystavíme na počkanie.