CENNÍK

SLUŽBA

CENA

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (skupina B,C,E/skupina D)

70/80 €

Skupinové vyšetrenie (5 a viac osôb)

dohodou

Posúdenie psychickej spôsobilosti inštruktora autoškoly (B, C, D, E,)

80 €

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti po odobratí vodičškého oprávnenia + 3x priestupok

100 €

Opätovné dotestovanie

20 €

Odborné skupinové poradenstvo pre vodičov pri odobratí, alebo zadržaní vodičského preukazu

300 €

Vystavenie duplicitných a nových dokladov

10 €

Posúdenie psychickej spôsobilosti na nosenie a držanie strelnej zbrane

80 €

Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na práce v bezpečnostnej agentúre

50 €

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na prácu s chemickými látkami

50 €